SureStart

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on iso päätös ja projektin onnistuminen edellyttää hyvää suunnittelua sekä tehokasta projektinhallintaa.

SureStart-prosessi

SureStart-prosessin tavoite on saavuttaa paras mahdollinen tulos tiiviin yhteistyön avulla. 

 • Roolit ja vastuut sovitaan yhdessä.
 • Käyttäjille tarjotaan koulutusta ja konsultointia.
 • Sujuva ja tehokas käyttöönotto.
 • Nopeampi tuotto sijoituksellesi.

 

SureStart projekti

Nämä viisi SureStart-prosessin vaihetta varmistavat onnistuneen käyttöönottoprojektin.

Vaihe 1: Toteutuksen valmistelu

Projekti alkaa tästä. Käymme yhdessä läpi hankkeen vaatimukset sekä suunnittelemme huolella toteutuksen yksityiskohdat alusta loppuun. 

 • Järjestelmän käytön tavoitteiden ymmärtäminen.
 • Hankkeen sisällön katselmointi, mukaan lukien laitteisto- ja verkkovaatimukset.
 • Projektin vastuiden määrittely.

Vaihe 2: Projektin suunnittelu

Koulutus- ja toteutussuunnitelman luonti, mukaan lukien mahdolliset konversiot.

 • Aikataulujen ja odotusten läpikäynti.
 • Tarvittavien resurssien varmistaminen.

Vaihe 3: Valmistelu ja asennus

Keyloopin projektitiimi asentaa ja määrittelee verkkoympäristön sekä laitteiston ja sovellukset käyttöönottoa varten.

 • Käyttäjäkoulutusten seuranta ja hallinta.
 • Testikonversiosta sopiminen ja konvertoitujen tietojen hyväksyminen.
 • Dokumenttipohjien sekä tulosteiden katselmointi ja hyväksyminen.

Vaihe 4: Käyttöönotto

Onnistunut käyttöönotto on SureStart-prosessin huipentuma. Jotta käyttöönotto sujuisi mahdollisimman hyvin, pyrimme minimoimaan häiriöt päivittäiseen toimintaanne tarjoamalla tukea koulutetuille osaajillenne.

 • Käyttäjät on koulutettu, ja he osaavat käyttää järjestelmää.
 • Keyloopin konsultit tukevat käyttäjiä ensimmäisten päivien ajan.

Vaihe 5: Toimitusprojektin päättäminen

Lopullisen toteutuksen läpikäynti, eli:

 • Projektin sisällön katselmointi ja tavoitteet.
 • Koulutusten ja toteutuksen arviointi.
 • Keyloopin tuen esittely.