Service Hub

I Service Hub finner du vår tidsregistrering for mekanikere, slik at du har full kontroll.
 

Enkel administrasjon
Enkel administrasjon
Det er enkelt å opprette medarbeidere i tidsregistreringssystemet. En basiskalender blir automatisk tilgjengelig for hver medarbeider.
Få oversikt med en tidskonto
Få oversikt med en tidskonto
Tidskontoen hjelper deg å holde styr på tidsforbruket i virksomheten. Med den får du oversikt over hver enkelt medarbeiders tidsforbruk samt informasjon om utført arbeide.
Skal du inspisere arbeidsrutinene?
Skal du inspisere arbeidsrutinene?
Kanskje er systemet utdatert og trenger en oppdatering? Med tidsregistrering blir mange arbeidsrutiner lette å kontrollere og endre iht. formålet.
Få den best mulige oversikten med tidsregistrering.
Få den best mulige oversikten med tidsregistrering.
Med Service Hubs tidsregistrering har du det rette systemet å bruke sammen med Dracar+. Tidsregistrering brukes til administrasjon, tidsforbruk, arbeidsrutiner og rapportering. Medarbeideren får oversikt over oppgaver som venter, og kan enkelt stemple inn.
Administrasjon
Administrasjon
Når en medarbeider er opprettet i tidsregistrering, er det enkelt å endre avdeling eller arbeidsleder i fremtiden. Det opprettes dessuten en basiskalender automatisk, noe som gjør det lett å få oversikt over den enkelte medarbeiders arbeidsoppgaver, ferier og fravær. Kalenderen har oversiktlig grafikk, og dataene kan brukes i andre avdelinger av virksomheten samtidig.
Holde orden på tidsforbruket
Holde orden på tidsforbruket
Den innebyggede tidskontoen hjelper med å holde styr på hvor mye tid som brukes på de forskjellige arbeidsoppgaver. Tidskontoen samler inn opplysninger om medarbeideres arbeidstid og fravær. Pluss- og minustimer kan overføres fra tidligere måneder, så det er alltid full kontroll. Tidskontoen er også meget behjelpelig i forbindelse med lønnsoppgjør, da den bidrar til å holde styr på de forskjellige overtids- og bonusregler.
Økt fleksibilitet som passer en arbeidsplass i endring
Økt fleksibilitet som passer en arbeidsplass i endring
Registrering kan gjøres både på ordre- og ordrelinjenivå. Det kan dessuten enkelt byttes mellom team, arbeidsleder eller avdeling. Det gir økt fleksibilitet og reduserer unødig bruk av tid på administrasjon.