Märkesintegrationer

Bemöt fordonstillverkarnas krav genom att sömlöst integrera dina system till tillverkarnas system.

Fokus på att uppfylla marknadskraven
Fokus på att uppfylla marknadskraven
Vi utvecklar löpande nya integrationer, för att hjälpa återförsäljarna att uppfylla de standarder som fastställts av fordonstillverkarna.
Integration mellan fordonstillverkare och DMS
Integration mellan fordonstillverkare och DMS
Våra återförsäljarsystem har mer än 200 fabriksintegrationer.
Starka relationer
Starka relationer
Keyloop upprätthåller starka relationer till fordonstillverkare och importörer, på både lokal som global nivå.
Mervärde av samarbete
Keyloop har ett nära samarbete med alla de största fordonstillverkarna. Återförsäljarsystemen har mer än 200 fabriksintegrationer och är de rekommenderade systemen på flera fabriker. Vi satsar också fortlöpande på att utveckla nya integrationer mellan våra återförsäljarsystem och fabrikssystem.