ความพึงพอใจของลูกค้า

คุณต้องการเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าและคะแนน CSI ใช่ไหม? แบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้าออนไลน์ จะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นจุดไหนที่ลูกค้าพึงพอใจ และจุดไหนควรปรับปรุง ช่วยคุณวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย และจัดการกับปัญหา และข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้ตรงจุด
ยกระดับการบริการ
ปรับปรุงการบริการให้ตรงใจลูกค้า จากคำติชมจากลูกค้า เข้าใจรูปแบบการร้องเรียนของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น และทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง 
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาว
รักษาความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อให้พวกเขากลับมาใช้บริการอีกอย่างต่อเนื่องและแนะนำคุณให้กับคนอื่นๆ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ด้วยระบบการเตือนอัตโนมัติและการทำสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่รวมอยู่ในระบบ CRM
คุณสมบัติเกี่ยวกับระบบจัดการความพึงพอใจของลูกค้า
ระบบบริหารจัดการความพึงพอใจของลูกค้าได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายได้มีปฎิสัมพันธ์ รับคำติชมจากลูกค้า พร้อมทั้งสามารถแก้ไขประสบการณ์ที่ไม่ดีของลูกค้า และจัดการกับคะแนน CSI ที่ไม่ดีได้ง่ายขึ้น
ตัวสร้างแบบสอบถาม
สร้างและส่งแบบสอบถามได้ในไม่กี่นาที ด้วยคลังคำถามที่ใช้งานง่ายซึ่งมีคำถามหลากหลายประเภท สามารถเลือกรูปแบบการส่งได้ เช่น SMS อีเมล และโทรศัพท์ และสามารถดูข้อมูลเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ปัญหาลูกค้าได้อย่างชัดเจน
ตัวรวบรวมข้อร้องเรียน
ดูข้อร้องเรียนที่ตรงไปตรงมาทั้งหมดตามแผนก และช่วยให้ระบุปัญหาได้อย่างรวดเร็วว่าควรปรับปรุงแก้ไขด้านไหน การฝึกอบรมหรือทรัพยากร
การตอบกลับอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ
ส่งการตอบกลับโดยอัตโนมัติด้วยแบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับอีเมลและจดหมายที่หลากหลาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นจากการจัดหมวดหมู่ข้อร้องเรียน และรหัสการแก้ปัญหา ที่สามารถกำหนดเองได้
สร้างคุณค่าด้วยความพึงพอใจของลูกค้า
image
 • เข้าถึงคำติชมที่มีคุณค่า
 • เข้าถึงคำติชมที่มีคุณค่า
  เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของตัวแทนจำหน่ายคือกลุ่มลูกค้าที่พึงพอใจ ผลสำรวจจะถูกส่งตรงถึงทีมงานของคุณ โดยสามารถกำหนดผู้ที่สามารถเข้าถึงคำติชมของลูกค้าได้ทันทีและ นำข้อมูลไปสร้างแผนปรับปรุงและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ง่ายขึ้น
 • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า
 • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า
  เปลี่ยนคำติชมของลูกค้าเป็นแรงผลักดันในการสร้างความน่าเชื่อถือที่ยิ่งใหญ่ของคุณ กำหนดเวลาการส่งแบบสำรวจออนไลน์โดยอัตโนมัติและรับการแจ้งเตือนคำติชมในทันทีเพื่อให้คุณสามารถติดตามความคิดเห็นของลูกค้าอย่างใกล้ชิด และยังสามารถใช้ข้อมูลช่วยให้ตัดสินใจปรับปรุงการบริการได้ดีขึ้นหลังจากได้รับข้อมูลที่เพียงพอ
 • แก้ไขปัญหาได้ทันถ่วงที
 • แก้ไขปัญหาได้ทันถ่วงที
  สิ่งสำคัญในการแก้ไขข้อร้องเรียนคือการตอบกลับลูกค้าโดยทันที จากการรวมระบบภายใน Drive CRM ทำให้พนักงานทุกคนมองเห็นข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ไม่พึงพอใจหรือปัญหาที่กำลังดำเนินอยู่ และสามารถดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไขได้ทันที
  สนใจ Customer Satisfaction?