คลังอะไหล่สินค้า

หวังว่าคุณจะมีสต๊อกชิ้นส่วนอะไหล่ที่ต้องการอยู่เสมอ? ด้วยการประมวลผลคำสั่งซื้อจากศูนย์กลางและระบบการจัดการคลังสินค้าที่ผนวกรวมระบบเข้ากับ DMS คุณจึงสามารถจัดเก็บ ประมวลผล และจัดส่งคำสั่งซื้ออะไหล่ได้จากส่วนกลาง
เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า
เพิ่มขีดความสามารถในการรับเข้าสินค้าได้ตรงเวลาตลอดทั้งวัน
เพิ่มประสิทธิภาพ
เสริมศักยภาพการดำเนินงานคลังสินค้าของคุณและเพิ่มอัตราการหมุนเวียนของอะไหล่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เมื่อจัดส่งอะไหล่ได้เร็วขึ้น ลูกค้าก็จะยิ่งพึงพอใจ
คุณสมบัติเกี่ยวกับคลังอะไหล่สินค้า
ด้วยระบบการจัดการที่ดีของคลังอะไหล่สินค้า จึงสามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลาโดยใช้รูปแบบการกระจายสินค้าจากศูนย์กลางสู่จุดหมายปลายทาง (Hub and Spoke) ถึงเวลาที่ต้องกำจัดสต็อกเก่าค้างนานและล้าสมัยได้แล้ว
การจัดการใบสั่งสินค้าแบบศูนย์กลาง
พร้อมที่จะจัดเก็บสต็อกสินค้าของคุณแบบศูนย์รวมหรือยัง? จัดการการจำหน่ายอะไหล่และขบวนการด้านการขนส่งสำหรับเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดของคุณด้วยศูนย์กระจายอะไหล่ (PDC) และโซลูชั่นการจัดการจากศูนย์กลางสู่จุดหมายปลายทาง (Hub and Spoke)
โลจิสติกส์ที่ใช้ระบบสแกนเป็นหลัก
เคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกและตรวจสอบสต็อกได้อย่างรวดเร็วโดยใช้โลจิสติกส์ที่ใช้ระบบสแกนเป็นหลักและโซลูชั่นการจัดการคลังสินค้าแบบเต็มรูปแบบ
การสั่งซื้อระหว่างระบบ
การสั่งซื้อระหว่างระบบ (ISO) และการเชื่องโยงระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) ช่วยให้คุณสามารถผนวกรวมจุดกระจายสินค้าของคุณเข้ากับการจัดการใบสั่งสินค้าศูนย์กลาง ทำให้จัดส่งสินค้าได้โดยเร็วด้วยคำสั่งซื้อระหว่างระบบอัตโนมัติ
สร้างคุณค่าด้วยคลังอะไหล่สินค้า
image
 • อะไหล่ที่จัดส่งตรงเวลา
 • อะไหล่ที่จัดส่งตรงเวลา
  คลังอะไหล่สินค้าจะให้คุณจัดเก็บอะไหล่จากศูนย์กลางและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องหลายรายการต่อวันในเวลาที่เหมาะสม    และช่วยกำจัดสต็อกสินค้าที่ไม่จำเป็นภายในสาขาย่อย ด้วยคำสั่งซื้อระหว่างระบบอัตโนมัติ คุณจะสามารถควบคุมการกระจายอะไหล่ จัดส่ง และอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
 • การดำเนินงานคลังสินค้าที่คล่องตัว
 • การดำเนินงานคลังสินค้าที่คล่องตัว
  การสแกนบาร์โค้ดสำหรับกระบวนการต่างๆ ของคลังสินค้า ตั้งแต่การรับสินค้า การแกะหีบห่อบรรจุภัณฑ์ และการขนส่งแบบเทียบท่า ไปจนถึงการหยิบสินค้า    การจัดส่งสินค้า   และการตรวจสอบสต็อก จะช่วยเพิ่มความถูกต้องแม่นยำของสต็อกได้เป็นอย่างมาก (และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลด้วยการคีย์มือ)
 • จำหน่ายและจัดส่งอะไหล่ได้เร็วขึ้น
 • จำหน่ายและจัดส่งอะไหล่ได้เร็วขึ้น
  ทำให้ลูกค้าพึงพอใจเมื่อจัดส่งอะไหล่ที่ลูกค้าต้องการได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งเพิ่มอัตราหมุนเวียนของอะไหล่และเพิ่มประสิทธิภาพของการกระจายสต็อกสินค้าไปทั่วสาขาย่อยหลายสาขา ธุรกิจของคุณก็จะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน
  สนใจ Parts Warehouse?