การจัดการสต๊อกสินค้า

ปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังและปกป้องการสูญเสียผลกำไรของสต๊อกอะไหล่ในอนาคต ด้วยกระบวนการตรวจนับสต็อกอัตโนมัติ ใช้กับชิ้นส่วนอะไหล่และ ช่องเก็บอะไหล่(bins)ที่มีบาร์โค้ด ใช้กับเครื่องสแกนบาร์โค้ดเพื่อให้งานสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
รักษาผลกำไร
การบันทึกข้อมูลอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดด้านข้อมูลและลดต้นทุนแฝง
เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
การสแกนบาร์โค้ดช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลอย่างแม่นยำและเรียลไทม์
เพิ่มประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีการสแกนเป็นทางเลือกที่รวดเร็วกว่าการป้อนข้อมูลด้วยการคีย์มือ
คุณสมบัติเกี่ยวกับการจัดการสต๊อกสินค้า
ประหยัดเวลาในการเตรียมการและทำงานได้รวดเร็วขึ้นด้วยรายงานการตรวจนับสต็อกที่ระบบสร้างขึ้นและการอัปเดตรายการความคลาดเคลื่อน ที่สามารถเลือกให้ทำอัตโนมัติได้
รายงานแบบเรียลไทม์
บาร์โค้ดที่สแกนแล้วจะได้รับการบันทึก รายงาน และตรวจสอบแบบเรียลไทม์ คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณมีชิ้นส่วนอะไหล่ในสต็อกที่ถูกต้อง นอกจากนี้ รายการความคลาดเคลื่อนนี้จะรวมเข้ากับสต็อกปัจจุบันของคุณโดยอัตโนมัติหลังการได้รับการยืนยันความถูกต้อง
ฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติ
ใช้เวลาในการตรวจนับน้อยลง พร้อมทั้งลดความผิดเพี้ยนของสต็อกและการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการบัญชีโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านกระดาษเอกสารด้วยมือ
สร้างคุณค่าด้วยการจัดการสต๊อกสินค้า
image
  • จัดการสินค้าคงคลังในเวลาที่รวดเร็ว
  • จัดการสินค้าคงคลังในเวลาที่รวดเร็ว
    ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานประจำวันในขณะที่กำลังดำเนินการตรวจนับสต็อก ระบบจะแจ้งผลตอบรับแบบทันทีเกี่ยวกับสถานะการตรวจสอบและเครื่องมือการสแกนให้คุณทราบเพื่อยืนยันสต็อกที่แท้จริงของคุณแบบเรียลไทม์เทียบกับบันทึกสินค้าคงคลังของคุณ ทั้งหมดนี้ผนวกรวมระบบเข้ากับ DMS ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการตรวจนับด้วยมือและทำให้คุณมีเวลาให้กับลูกค้ามากขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจนับสินค้าคงคลัง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจนับสินค้าคงคลัง
    การป้อนข้อมูลอาจเป็นงานที่สิ้นเปลืองเวลาอย่างมาก เร่งกระบวนการตรวจนับและใช้เวลาไปกับลูกค้าของคุณให้มากขึ้น ด้วยการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดเพื่อนับชิ้นส่วนอะไหล่และช่องเก็บอะไหล่ (bins)บาร์โค้ด  การตรวจสอบสต็อกของคุณจะเสร็จสิ้นโดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยลง แต่มีความแม่นยำมากกว่ากระบวนการตรวจสอบสต็อกผ่านกระดาษเอกสารด้วยมือ
    สนใจ Stock Check?